Mandatperioder för ISPO- Sverige 2017

     

Styrelseuppdrag och mandatperioder,  2017

        

         Styrelse (3år):                                                                                               Väljs:

         Gert-Uno Larsson               ordf   till och med år                2016                  2019

         Liselotte Hermansson         v ordf                             ”        2016                  2019

         Louise Klevbo                     sekr                                 “        2017                  2018

         Anita Stockselius                kassör                                       2016                  2019

         Tina Andersson                  ledamot/suppl                 “        2016                  2019

         Anton Johannesson            ledamot/suppl                 “        2016                  2020

         Saffran Möller                    ledamot/suppl                 ”        2016                  2020

         Michael Ceder                     ledamot/suppl                 “        2017                  2018              

 

        

         Revisor (1 år):

         Sara Kallin                           nyvald                mandat utgår 2017                  2018

         Göran Andersson                 omvald               mandat utgår 2017                  2018

 

 

 

         Valberedning (1 år)

 

         Kerstin Hagberg                   ledamot                                  omval                  2018

         Nerrolyn Ramstrand            ledamot                                  omval                  2018