Välkommen till ISPO-Sverige!

 
ISPO är en multidisciplinär internationell organisation med 3000 medlemmar i 75 länder. Nationella föreningar finns i 28 länder. ISPO är öppen för alla, som har ett professionellt intresse för amputationer, ortoser, proteser, rehabilitering och relaterade områden. Målet för ISPOs verksamhet är att stimulera till hög kvalitet med inriktning mot klinik, utbildning och forskning inom alla ovanstående områden.
 
 

 

Välkommen till ISPO-Sverige!

 

ISPO Sweden invites to an international symposium:

The Juvenile with Amputation or Malformation:

surgery, rehabilitation and prosthetic solutions

 

Hotel Courtyard Marriott Kungsholmen, Stockholm

2019-02-28 – 2019-03-01

ISPO-Sweden is pleased to invite you to this unique conference where the focus is on juveniles with amputation or malformation. It will focus on the many aspects of this field including surgical options, family empowerment, prosthetic solution and sport activities.

Follow this link to get access to the Program

This conference gives the opportunity for all professions that are involved in this treatment to get more knowledge and to build a network.

 

Presenters:       Iris van Wijk, MD, PhD, the Netherlands

                          Peter Calder MD, PhD, United Kingdom

                          Ralph Sakkers Md, PhD, the Netherlands

                          Marjan Zuur, Clinical Psychologist, the Netherlands

                          Morven McAlinden, CPO, United Kingdom

                          Anka Michielsen, MSc, pediatric physiotherapist, the Netherlands

                          Liselotte Hermansson OT, PhD, Sweden

                          Stewe Jönsson CPO, Sweden                     

                          Ruan Goller MD, South-Africa

                          Johan Snyders CPO, South-Africa

                          Elmari Smith PT, South-Africa

                          Rod Duncan MD, United Kingdom          

 

The last day for booking is 1st of February 2019.

The cost for participate in the conference is:

                          3 600 SEK, ISPO-member

                          4 600 SEK, none ISPO-member

                          (this includes also coffee and lunch during the conference)

 

The event will take place at:

Hotel Courtyard Marriott Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, 112 19 Stockholm

Website: www.marriott.com/hotels/travel/stocy-courtyard-stockholm-kungsholmen/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2

 

For participating in the conference and hotel booking (as long as there are rooms available), go online to this link: http://www.trippus.net/ISPO2019/delegate

 

Courtyard Stockholm Kungsholmen, located in the center of the city, is a stylish respite for modern travelers. Embrace contemporary relaxation in spacious hotel rooms, featuring complimentary Wi-Fi, flat-screen TVs, thoughtful amenities and oversized windows with breathtaking views of Lake Malaren and Ralambshovs Park. Explore Stockholm's most celebrated attractions, including Old Town, Friends Arena, Ericsson Globe and City Hall. Host flawless meetings and events in sophisticated and flexible venues, enhanced by custom catering. After a day of work or leisure, savor handcrafted, locally inspired cuisine at BJORK Bar & Grill, our hotel's signature restaurant. With bike rentals, a fitness center and attentive guest service, our hotel ensures absolute comfort and convenience for your visit to Stockholm, Sweden. Telephone to the Hotel: +46 (0)8-441 31 00

Questions regarding payments and participation contact Umeå Congress, Elisabet Norlin: elisabet@umea-congress.se 

                    

On behalf of ISPO-Sweden; Anton Johannesson, gantonj@gmail.com

 


 

 

Betalning av medlemsavgiften

 

ISPO håller på att lägga om hanteringen av medlemsavgifter så att allt sköts centralt från Bryssel. Det innebär att man betalar i Euro och vi kommer att på årsmötet besluta om avgifterna i Euro. 2018, vars avgift beslutades 2017, får man också betala i Euro enligt informationen i rutan. För att få tillgång till ISPO internationals interna sidor med bland annat tidskriften online behöver du när du fått ditt medlemsnummer gå in på ISPOs hemsida – Membership – Join us – Sweden och skapa ett konto.

 

Vill du förnya dit medlemskap eller bli medlem så följ länken: Klicka här

Avgiften kan betalas einklas med kort eller PayPal, betalning med faktura kommer senare. All information finns på ISPO-International nya hemsida 

OBS!Ibland innebär det att man får betala några kronor mer än vad föregående årsmöte har beslutat. Om man vill ha tillbaka eventuell mellanskillnad får man vända sig till vår kassör Anita Stockselius så skickar hon dem. Glöm inte att tala om hur de ska skickas!

 

Som fullvärdig medlem får man tillgång till ISPO Internationals hemsida och den vetenskapliga tidskriften Journal of Prosthetics and Orthotics International tre gånger per år. Utöver detta ingår rabatt på deltagande i utbildningar och konferenser som anordnas av ISPO, inklusive ISPOs världskongress som äger rum vartannat år. 

 

Information om ISPO-Sveriges värderingar, uppdrag och styrelsen samt pågående arbete är enklas att följa via hemsidan www.ISPO-S.se och via Facebook; ISPO-Sverige

Information om pågående verksamhet inom ISPO-Sverige följs enklast via hemsidan www.ispo-s.se eller Facebook, ISPO Sverige. På hemsidan kan du även läsa mer om styrelsen och ISPOs värderingar och uppdrag.

Styrelsen ISPO Sverige

 


 

Verksamhetsberättelse för 2017

 

Året har bestått av en välbesökt kurs i samarbete med Code of Practice (CoP), en världskongress och sedvanligt styrelsearbete. Samtidigt laddat vi för amputationskursen i början av 2018.

 

Årsmötet hölls i samband med Ulla Tangs disputation i Göteborg 31/3. Inga ändringar skedde i styrelsens sammansättning men Saffran Möller förberedde oss på att hon kan tvingas avgå i samband med att hennes avhandlingsarbete går in i slutspurten.

Styrelsen har haft 8 möten under året varav 6 per telefon och två i samband med fysiska möten. Mycket energi har lagts på kursen kring ortoser till barn med CP och MMC som vi ju arrangerade i samarbete med CoP.

Själva kursen som genomfördes i Stockholm 5-6/10 var fulltecknad och tvingades byta lokal för att möjliggöra för fler att delta. Elaine Owen var på sitt mycket personliga sätt den självklara medelpunkten i kursen. Ca 100 deltagare lämnade en positiv kursvärdering.

Årets världskongress i Cape Town blev mer välbesökt än man på centralt håll hade räknat med och var en framgång både vetenskapligt och ur utställarperspektiv. Våra stipendiater Hanna Steierman och Paul Forsling har rapporterat genom reseberättelser som finns på hemsidan. Den svenska gruppen var som vanligt mycket aktiv.

2018 års amputationskurs har förberetts genom att en film spelades in om amputationstekniken vid transtibial amputation. Den har sedan kunnat premiäranvändas vid föreläsningar på Södersjukhuset och i Södertälje.

Under året har diskuterats om ISPO-S ska ansöka om att få arrangera världskongressen 2023. Viss kontakt har tagits med Älvsjömässan och möjligheter skulle definitivt finnas där. Diskussionen lever vidare.

Ekonomin är fortfarande mycket stark och redovisas i särskild ekonomisk rapport.

Kristianstad 2018-03-10

Gert-Uno Larsson


 

Amputationskurs i Stockholm

15-16 februari

Föredragshållare:

Jennifer Ernst Ortopedläkare (Tyskland), Klaus Kirketerp-Møller Ortopedläkare (Danmark), Gert-Uno Larsson Ortopedläkare, Tobias Wirén Ortopedläkare, Anna Zerne vårdutvecklare, Kerstin Hagberg Sjukgymnast, Anton Johannesson Ortopedingenjör, Eva Häggström Ortopedingenjör, Lena Gudmundsson Sjukgymnast och Anna Mortimer Ortopedingenjör,

Karsten Ahlbeck (Smärtbehandling), Vendela Eriksson (Nutrion)

 

 

SPONSORER:

                    

                             


 

  • International central European ISPO Conference 2018

  • September 20-22, 2018
  • Portoroz, Slivenia
  • Kurs information Klicka här
  • Sponsor information Klicka här

 


 

 

Leg. Ort ing Ulla Hellstrand Tang disputerade 31/2. Titel på avhandling Ortopedteknisk försörjning till patienter med idabetes; Biomekanik, kostnader och hållbarhet. Opponent Jan Apelqvist

 


 

Göteborg världsledande!

Winner of the Blatchford Award 2017

22/03/2017...
The ISPO Executive Board and Scientific Committee are pleased to announce that the Blatchford Award 2017 has been presented to the multidisciplinary team of surgeons, physiotherapists, occupational therapists, and prosthetists from Sahlgrenska University Hospital (SUH), as well as researchers from Chalmers University of Technology (CTH) and University of Gothenburg (GU) for the project titled: The Search for the Perfect Substitution for a Lost Extremity. Our congratulations go to the winning team composed of:

Dr. Rickard Brånemark, Sahlgrenska - University Hospital Gothenburg / University of California, San Francisco
Dr. Max Ortiz Catalan - Chalmers University of Technology
Dr. Bo Håkansson - Chalmers University of Technology
Dr. Örjan Berlin - Sahlgrenska University Hospital Gothenburg
The winning team will present their work and receive the Award at the ISPO World Congress Closing Ceremony on Thursday, 11 May 2017 at 4 PM in Cape Town, South Africa.

The Brian & Joyce Blatchford Award has been established by the Blatchford Family in memory of Mr. Brian Blatchford and Mrs. Joyce Blatchford. The prize of € 15,000 is awarded at the ISPO World Congress to a team who has an outstanding record of innovative achievement in the field of prosthetics and/or orthotics. The Project should be related to prosthetic and/or orthotic hardware, or scientifically-based new techniques which result in better prosthetic or orthotic service 


 

 

Information från 

Amputationskursen i 

Hässleholm 21-22 april 2016 

 

Presentationer som har inkommit för nedladning : Klicka här

 

Professor Bernhard Greitemann´s bok om Amputationer och proteser

finns att beställa via denna länk: Klicka här

 


ISPO-Sveriges årsmöte

Genomfördes i Jönköping den 12 mars.

Till ny ordförande valdes Gert-Uno Larsson ortopedläkare.

Övriga nyvalda personer i styrelsen var Tina Andersson ortopedingenjör från Stockholm och Liselott Hermansson arbetreapaut från Örebro  återkommer efter 10 års frånvaro. 

Två personer som har betytt väldig mycket för allt arbete som ISPO-Sverige har gjort senaste åren lämnade styrelsen.

Den nya styrelsen vill därmed tacka Kerstin Hagberg avgående ordförande och Yvonne Meyer avgående kassör för det fina arbete i genom åren! 

 


Sammanfattning och utvärdering av kurs: 

Prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes

 


 

ISPO världskongress i  Lyon, Frankrike! 

 

Läs Tina Anderssons och Åsa Eliasson reserapport från ISPOs världkongress i Lyon, Frankrike    Klicka här

 

 


 

"I riktning mot enhetlig dokumentation och utvärdering inom ortopedisk/ortopedteknisk rehabilitering"

 

Här har ni Handouts från denna kurs

 


Tack-brev från Haiti

Klicka här
 

KAPAD kropp


Den 11 augusti var det världspremiär för Leif Axelssons och KFA:s fotoutställning KAPAD kropp i samarbete med Elisabeth Ohlson Wallin. Utställningen innehåller ett 20-tal bilder av amputerade som visas i jätte stort format 200 cm x 150 cm! Den intensiva skärpan i bilderna ger motiven en personifiering som berör på många vis.

Mer information här: http://kfa.se/text1_31.html

ISPO-Sverige stödjer Ortopedteknisk utbildning i Haiti.

 
I genom Healing Hands for Haiti har vi donerad pengar till stöd för den utbildning som har kommit igång i huvudstaden Port au Prince. Fem studenter utbildas igenom El Salvador’s University of Don Bosco. Utbilningen räknas med att komma i gång i september.
 
Vi vill uppmuntra andra inom den ortopedtekniska branchen att skicka pengar dit via http://www.healinghandsforhaiti.org  
 

Amputationskursen 2011,

 
Sammanställning Klicka här

Aktiviteter

Arkiv

 


På uppdrag av ISPO-Sverige styrelsen överlämnade Ordföranden Gert-Uno Larsson för första gången ISPO-International Fellowship Diplom till en svensk medlem, nämligen Bengt Söderberg tidigare ordförande för ISPO-International.

  

I enlighet med ISPO konstitutionen, artikel 4.3.2, är en Fellow den benämningen för ”en enskild medlem som har personligen bidragit stort till att förmedla uppdrag, olika aktiviteter och mål i ISPO´s anda".

 

Vi vill med detta uppmärksamma och erkänna Bengt Söderbergs bidrag till ISPO både på lokal och internationell nivå över många år och den obevekliga engagemang som han har gett till ISPO.

 


Information gällande GDPR.

Vi har infört ett nytt sätt att betala medlemskapet via ISPO-International. Där har man tagit hänsyn till GDPR regelverk. ISPO-Sverige kommer att förhålla oss till de regler som ISPO International har tagit fram i samband med detta.


 

Stipendium vid Oslo Met-Storbyuniversitetet

Klicka här för info

 


En-dags kurs: Göteborg 28 Januari 2016 ”Prevention och behandling av fotkomplikation vid Diabetes” 

Här finns presentationerna:

Klicka här

 


Rapport från ISPO-Rwanda:

Klicka här

 

"Outcome measures"

Torsdag-Fredag 5-6 Februari 2015, Jönköping

Här har ni Handouts från denna kurs

Klicka här


 

ISPO International

Information om övriga kurser runt om i världen kan finnas här
 
KLICKA HÄR