ISPO-S STYRELSE 2016 


 
 
 
       

Gert-Uno Larsson

Ordförande

Ortoped kliniken
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad


gert-Uno.Larsson@skane.se 
 

Bakgrund


Gert-Uno Larsson är ortopedkirurg sedan 1991. Han har sedan 1995 arbetat särskilt med amputationer och deras efterbehandling. Detta har lett till ett omfattande vårdprogram för amputationsvård och delaktighet i den forskning kring amputationer som bedrivs i nordöstra Skåne. Han arbetar som enhetschef på ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad.

Liselott Hermansson

Vice ordförande

Ortopedteknik

Habilitering och Hjälpmedel

Region Örebro län

701 15 Örebro

liselotte.hermansson@regionorebrolan.se

www.acmc.se

 

Bakgrund

Leg.arbetsterapeut som sedan 1980 arbetat med barn och vuxna med medfödd eller förvärvad armamputation och protesförsörjning. Disputerade 2004 vid Karolinska institutet. Numera docent vid Örebro universitet, med forskning kring bl.a. olika typer av hjälpmedel (inkl proteser) och metoder för utvärdering av våra insatser. Arbetar som forskningshandledare och utredare vid Ortopedteknik och Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro. 

Tina Andersson

Ledamot

tina.andersson@teamolmed.se
 

Bakgrund

Leg. Ortopedingenjör 1999. Magisterexamen i Klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, 2011. 

Tina har sedan 1999 varit verksam hos TeamOlmed och har i huvudsak arbetat med ortoser till barn och ungdomar med neuromuskulära funktionsnedsättningar. Arbetar idag kliniskt på TeamOlmeds avdelning ”Barn & Ungdom” i Solna. Tina har ett stort intresse för gånganalys och för dess kliniska värde och möjligheter för ortopedteknik. Hon ansvarar idag för avdelningens gånganalyssystem med videovektor och kraftplatta. Tina arbetar även med kvalitetsutveckling inom TeamOlmed samt kunskapsutveckling på Barn & Ungdom.  

Anita Stockselius

Kassör

Armprotesmottagningen
Rehabcenter Sfären
Box 7023
170 07 Stockholm

anita.stockselius@brackediakoni.se

Bakgrund


Anita Stockselius är leg arbetsterapeut sedan 1985. Arbetar sedan 1999 på Armprotesenheten och EX-Center (center för multipelt extremitetsskadade på Röda Korsets sjukhus. Tidigare arbetat som arbetsterapeut på akutsjukhus med bl a inriktning brännskador och plastikkirurgi. 

Anton Johannesson

Ledamot

 
Mobil: 0706 - 182810

GantonJ@gmail.com

 

Bakgrund


Leg. ortopedingenjör 1990, PhD 2009.
Anton har sedan 1978 arbetat inom området ortopedteknik. Först som ortopedskomakare på Island med gesällprov 1981. Därefter för LIC i Sverige fram till 1987 då han påbörjade sin ortopedingenjörsutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping och examinerades 1990. Verksam i Ortopedteknik AB mellan åren 1993 t.o.m. 2013. Arbetar hos Össur Nordic AB.
Anton disputerade i april 2009. Titeln på avhandlingen var LOWER LIMB AMPUTATION IN PATIENTS WITH VASCULAR DISEASE: Incidence, postoperative care, and prosthetic functional outcome with focus on trans-tibial amputation. 

Louise Klevbo

Sekreterare


Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB

louise.klevbo@aktivortopedteknik.se

Tel: 070-5085093

Bakgrund


Louise Klevbo är leg ortopedingenjör med magisterexamen sedan 2005. Tjänstgör som handläggarchef på Aktiv Ortopedteknik i Stockholm. Har mellan 2012 och 2015 arbetat som projektledare inom Clinical Excellence, Ottobock Scandinavia Group samt som ortopedingenjörpå Aktiv Ortopedteknik, Stockholm med ffa. ortoser och fotrelaterade problem. Hon är leg. Sjuksköterska och har arbetat på akutmottagning, inom ortopedisk akutvård samt på rehab.

Michael Ceder

Ledamot

 

Postadress: Box 2244 SE-550 02 JÖNKÖPING www.teamolmed.se

 

michael.ceder@teamolmed.se

Leg. Ortopedingenjör 1991. Åren 1991-1996 verksam vid Olmed Ortpediska på Södersjuhuset i Stockholm. Sedan 1997 varit verksam i Jönköping och senaste tiden under TeamOlmeds flagga.Har under i stort sett hela yrkestiden fokuserar på barn och vuxenhabilitering. Jobbat deltid några år vid Bio Mekaniska Labbet i Linköping. Arbetar sedan några år tillbaka deltid vid TeamOlmeds kunskapsenhet.

 

Saffran Möller

Ledamot
 

Bakgrund

Magister examen i fysioterapi. Arbetat på rehabiliteringsmedicinsk klinik med bland annat långvarigt smärta, spinal skador och amputerade av nedre extremitet. För tillfället tjänstledig från Össur Nordic som klinisk specialist på Össur Nordic inom ”gait training and how to take advantage of the prosthesis” för doktorand studier vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Intresseområdet för studierna är ”effekter på graden av hjärnaktivitet vid gångträning och olika protesknäleder för personer amputerade på nedre extremitet som använder protesknäled”.

Kerstin Hagberg

Ledamot valberedningen

kerstin.hagberg@vgregion.se
 

Nerrolyn Ramstrand

Ledamot valberedningen

nerrolyn.ramstrand@ju.se
 

Perove Abelsson

Revisor
 
 

Bakgrund

Avdelningschef
Ortopedtekniska avd.
Blekinge läns landsting
 

Göran Andersson

Revisor

 

Bakgrund

 
Göran arbetar på Code of Practise
 

 

Bakgrund